Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen in de gemeente Alphen aan den Rijn? Bij de gemeente regelt u de volgende zaken:

  • U checkt of uw activiteit in het bestemmingsplan past. Niet elke locatie is geschikt voor het opvangen van kinderen
  • U vraagt een vergunning voor brandveilig gebruik aan (omgevingsloket.nl)
  • Gaat u aan het pand verbouwen, dan heeft u mogelijk een bouwvergunning nodig (omgevingsloket.nl)

Wat u verder moet doen, leest u in het stappenplan kinderopvang starten of het stappenplan gastouderbureau starten (ondernemersplein.nl).

Geen.

Download het juiste aanvraagformulier op Rijksoverheid.nl:

Let op: Op het aanvraagformulier staan bijlagen genoemd. Stuur deze bijlagen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar:
 
Gemeente Alphen aan den Rijn
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Per email naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, verzoekt de gemeente de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een onderzoek voor registratie uit te voeren. Met de resultaten van dat onderzoek, bepaalt de gemeente of uw locatie wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Na inschrijving ontvangt u een uniek LRK-nummer waarmee u in het register vermeld staat. Ouders kunnen met dit nummer kinderopvangtoeslag aanvragen.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de gemeente via 14 0172 of per e-mail gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Wijzigingen doorgeven

Veranderen uw gegevens? Dan geeft u dit schriftelijk door aan de gemeente. Download het juiste wijzigingsformulier van Rijksoverheid.nl::

Op het wijzigingsformulier staan bijlagen genoemd. Stuur deze bijlagen met het ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier naar:

Gemeente Alphen aan den Rijn
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Per email naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl