Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land. De opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt voor de kosten van de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.

  • U betaalt rioolheffing over elk gedeelte dat door de wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) een waarde heeft gekregen
  • Rioolheffing betaalt u via uw aanslag gemeentebelastingen
  • Heeft u een vraag over de rioolheffing, vul dan het contactformulier in
  • Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken

Kosten

  • eenpersoonshuishouden: € 185,40
  • meerpersoonshuishouden (2 personen of meer): € 253,80
  • bedrijf (niet-woning): 0,0943% van de WOZ-waarde, met een minimumbedrag van € 185,40 en een maximumbedrag van € 4.740

Bijzonderheden

  • Verhuist u naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet
  • Verhuist u naar een woning buiten de gemeente, dan wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald.
  • Bedrijven die verhuizen, krijgen automatisch ontheffing. Zij ontvangen een nieuwe aanslag als zij verhuizen naar een ander gebouw binnen de gemeente