Verordeningen

Gemeentelijke verordeningen zijn wetgevende regelingen op gemeentelijke niveau, zoals de APV, Legesverordeningen en algemene subsidieverordening.

Gemeentelijke verordeningen zijn wetgevende regelingen op gemeentelijke niveau. De belangrijkste en meest omvattende verordeningen zijn:

Verordeningen worden geplaatst op de landelijke website www.overheid.nl. Via het zoekscherm kunt u de Alphense locale wet- en regelgeving opzoeken.