Tijdelijke woningen

Eind 2023 gaat de grootste opvanglocatie (Noorderkeerkring) sluiten. Hier wonen ongeveer 220 Oekraïense vluchtelingen. Voor deze mensen moeten we een nieuwe plek vinden. Daarom onderzoeken we mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Aan de Steekterweg en Alphen aan den Rijn komen tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen. Aan de Rijndijk in Hazerswoude-Dorp wordt een kantoor verbouwd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 
Daarnaast doen we onderzoek naar locaties voor tijdelijke woningen waarvan de helft voor Oekraïense vluchtelingen is en de andere helft is bedoeld voor inwoners van onze gemeente zoals:

  • starters op de woningmarkt
  • jongeren 
  • mensen die met spoed een woning nodig hebben 
  • mensen uit de maatschappelijke opvang.

Inwoners uit het dorp hebben daarbij voorrang op de rest. Mensen die op een wachtlijst voor een woning staan, kunnen er ook terecht. Ze verliezen hun plek op de wachtlijst niet. Enkele woningen zijn bedoeld voor mensen die op zichzelf kunnen wonen, met een klein beetje extra begeleiding. Dan gaat het vaak vooral om hoe zaken geregeld worden. Er staat een professioneel netwerk klaar om hen te helpen.

Informatieavonden 

We organiseren regelmatig inwonersavonden voor omwondenden van de plekken die wij onderzoeken. De vragen die inwoners daar stellen, nemen we mee in onze plannen. Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor tijdelijke woningen in onze gemeente? Mail ons dan via gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt dan via e-mail informatie.

Tijdelijk 

We bouwen deze tijdelijke woningen, vanwege de aanhoudende stroom oorlogsvluchtelingen en de krapte op de woningmarkt. Voor de woningen aan de Rijndijk en de Steekterweg mogen we maximaal 10 jaar afwijken van het bestemmingsplan. Daarna moeten de woningen verwijderd worden. In Hazerswoude-Dorp en Benthuizen zijn woningen gepland De woningen zijn gepland in een gebied met een agrarische bestemming. Hiervoor moeten we tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Het is hier wettelijk mogelijk om maximaal 15 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. We vragen hiervoor een omgevingsvergunning aan. Als we die vergunning krijgen, is het nog mogelijk om bezwaar te maken. Als de woningen gebouwd zijn, dan moeten ze na 15 jaar verwijderd worden.

Onderzoek naar locaties

Onderzoek naar locaties voor de tijdelijke woningen: 

  • Bentwoudlaan en Zegwaartseweg in Benthuizen 
  • Katjespolder Noord naast de Gemeneweg en Katjespolder Noord achter het zwembad in Hazerswoude-Dorp.
Bouwen van tijdelijke woningen

Op 21 juli 2023 heeft de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein onder andere vergaderd over de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg 29 en 202. Het resultaat van de commissieavond was dat het voorstel als hamerstuk is doorgestuurd naar de raadsvergadering van 6 jul 2023. In de vergadering van 6 juli 2023 heeft de raad hiervoor de benodigde investerings- en voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld en ingestemd met de verdere financiële verwerking hiervan. 

De plannen voor de Steekterweg 29 en 202 worden verder uitgewerkt en de onderzoeken afgerond. Wij gaan in gesprek met de direct omwonenden van de twee locaties over de plannen, de planning en bespreken daar ook de ideeën voor inrichting en beantwoorden hun vragen.

De woningen en de omgeving

De woningen zijn zogenaamde 'tiny houses'. De meeste zullen 1 verdieping hoog zijn. Aan de Steekterweg worden ze 2 verdiepingen hoog. We zorgen voor veel groen in de omgeving. Daarbij houden we rekening met de natuur, de planten en dieren die er leven. Waar nodig compenseren we de natuur en zorgen we ervoor dat we de regels rondom stikstof naleven. Hier doen we eerst uitgebreid onderzoek naar. De mogelijkheden om te wandelen en fietsen blijven bestaan. We bouwen liever niet op een plek waar we ook permanente woningen kunnen bouwen. Ook hebben we gekeken naar plekken waar we snel aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld omdat de grond al van de gemeente is. 

We willen zorgen dat de omgeving veilig en vreedzaam blijft. Daarom zorgen we voor een goede start op locatie, bijvoorbeeld door een eigen ontmoetingsruimte en goede samenwerking tussen de wijkbeheerder, gemeente en andere organisaties.  

Verdere onderzoeken

Op alle locaties vinden onderzoeken plaats. We doen onderzoek naar de voorzieningen in de buurt. We maken afspraken over medische hulp, bijvoorbeeld met de GGD samen. En we kijken naar of er een bus kan rijden. Ook onderzoeken we nog of de plekken gemakkelijk te bereiken zijn met een auto. Er komt ook een planschadeonderzoek. Dit gaat over de waarde van woningen en panden als de tijdelijke woningen gebouwd mogen worden. En we onderzoeken wat de bouw van de tijdelijke woningen betekent voor natuur en milieu.