BVO Rijn en Braassem

Gemeenschappelijke informatievoorziening Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben sinds 1 januari 2018 hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering (I&A) gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem. Een logische stap omdat beide gemeenten ook al intensief samenwerken in het sociale domein en belastingen en de daaraan gerelateerde ICT-onderwerpen.

Een gemeenschappelijke informatievoorziening versterkt deze samenwerking. Uitgangspunt voor de samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap.

Voordelen samenwerking voor beide gemeentes

 • Door integratie op procesniveau (zoveel als mogelijk dezelfde applicaties en bijbehorende werkprocessen) wordt de denkkracht uit beide gemeenten gebundeld om slimmer (kwaliteit) en uniform (efficiency) te werken.
 • Integratie tussen beide gemeenten in andere werkvelden wordt hierdoor eenvoudig.
 • De grotere schaal zorgt voor inkoopvoordeel en een betere onderhandelingspositie bij leveranciers.
 • De grotere schaal maakt het ook mogelijk om specialistische I&A expertises (als informatieplanning, security management) volwaardig in te vullen en goed te organiseren en daarmee zal de samenwerking beter in staat zijn de noodzakelijke en ambitieuze digitale overheidsagenda te volgen.
 • Er ontstaat een nog uitdagendere werkomgeving voor I&A medewerkers.
 • Samenwerking noodzaakt een nog verdere professionalisering van de I&A dienstverlening, uitbouw van de regierol en werken met servicelevels.
 • Er ontstaat een basis voor en er wordt ervaring opgedaan om in de toekomst I&A diensten aan andere overheidsorganisaties te verlenen.

De leiding over en uitvoering van de I&A werkzaamheden is belegd bij de afdeling I&A van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hier zijn ook de I&A medewerkers van Kaag en Braassem werkzaam.

Algemeen Directeur

De heer H.W. Postmus

Bestuursleden

 • Mevrouw J.W.E. (Liesbeth) Spies, burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
 • De heer G. (Gert) van den Ham, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn (voorzitter)
 • Mevrouw A. (Astrid) Heijstee-Bolt, burgemeester gemeente Kaag en Braassem
 • De heer N.G. (Nick) van Egmond, wethouder gemeente Kaag en Braassem

Contact

Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
KvK nummer: 70186790
BTW nummer: 858181022B01
T: 0172 - 465019
E: info@rijnenbraassem.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn