Akte burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan vraagt u een afschrift burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Als dit in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, dan vraagt u het afschrift op bij die gemeente.

U kunt een Nederlands of internationaal afschrift van de akte aanvragen. Voor een internationaal afschrift betaalt u extra.

Voor de volgende aktes kunt u een uittreksel opvragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerregistratie
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een kopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

 • uzelf
 • een gemachtigde
 • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (zoals een gerechtelijke procedure)

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

U kunt voor iemand anders een akte burgerlijke stand aanvragen als u:

 • het (klein)kind of de (groot)ouder bent (dus geen broer of zus)
 • een erfgenaam bent
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • de akte nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • de akte nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Behoort u niet tot 1 van de bovengenoemde categorieën, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig (een schriftelijke machtiging). Dit formulier moet zijn ondertekend door degene voor wie u het document opvraagt. Voeg dit document samen met een kopie van uw identiteitsbewijs toe als bijlage bij uw digitale aanvraag. Of neem het mee bij uw aanvraag aan de balie.

€ 14,30

€ 18,60 extra als u een internationaal afschrift aanvraagt voor de (EU)landen: Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Malta, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. U ontvangt hiervoor een aanvullende factuur. Wij nemen dan contact met u op.

U logt in met DigiD en betaalt met iDEAL.

Akte burgerlijke stand aanvragen »

U ontvangt de akte binnen enkele dagen per post. 

Geen DigiD? Kom dan naar de balie of vraag het schriftelijk aan via Aanvraagformulier Akte burgerlijke stand (Pdf).

Maak voordat u langskomt online een afspraak.