Emigratie doorgeven

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. De periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente. U kunt voor uzelf en uw meeverhuizende familieleden aangifte doen.

Hoe werkt het:

 • de aangifte wordt verwerkt op de dag dat u aangifte doet. Dit is uw emigratiedatum
 • de emigratie wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale verzekeringsbank (SVB) etc.
 • de gemeente stuurt u geen bevestiging van uw emigratie. Verhuist u naar Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius), dan ontvangt u een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving
 • u wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen (RNI)
 • wilt u na vertrek een uittreksel met uw vertrekgegevens? Hiervoor kunt u op de dag van verwerking van de aangifte terecht bij één van de RNI-loketten. Dit kunt u niet aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn

U kunt de emigratie doorgeven voor:  

 • uzelf (vanaf 16 jaar)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Let op:

 • aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk
 • de gemeente kan u verplichten persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek

Voor het online doorgeven van uw vertrek naar het buitenland heeft u DigiD nodig.

Emigratie doorgeven »

U kunt uw vertrek ook per post of aan de balie doorgeven. Maakt u voordat u langskomt eerst een afspraak.

Vul het formulier (pdf) volledig in, stuur het op of neem het mee naar de balie. Doe er ook een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument bij.