Datalek melden

De gemeente beveiligt haar systemen tegen verkeerd gebruik, verlies van data en hackers. Dat doen wij volgens de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

Het is onmogelijk om volledig uit te sluiten dat het wel eens fout gaat. Als dat gebeurt en de kans bestaat dat daardoor persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gekomen is sprake van een datalek. De wetgeving schrijft voor dat een serieus datalek binnen 72 uur wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dat wij bij problemen die voor u heel ernstig kunnen uitpakken, u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en meedenken wat u het beste kunt doen.

Melden datalekken

Als u denkt dat u een datalek heeft ontdekt waarbij gegevens van de gemeente zijn betrokken, dan vragen wij u dit onmiddellijk te melden bij het Privacyteam. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

  • U heeft een brief van de gemeente ontvangen die niet voor u bedoeld is, maar waarin gevoelige gegevens over een andere persoon staan (zoals medische gegevens, een BSN of informatie over schulden).
  • Wanneer u op de website van de gemeente uw gegevens bekijkt en u ziet (ook) de gegevens van een andere persoon.
  • U ontvangt een e-mail van de gemeente met informatie die niet voor u bestemd is.

Datalek melden »