Toezicht op privacy (Functionaris Gegevensbescherming)

Voor onze gemeente houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op het naleven van de privacywet. Om dit te kunnen doen, kan de functionaris:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen onze gemeente.
  • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen.
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie.

De functionaris voert zijn taken onafhankelijk uit en krijgt geen inhoudelijke aanwijzingen van het bestuur.

Vragen over privacy

De functionaris wordt ondersteund door een team van deskundigen. Heeft u vragen over privacy binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Neem dan contact op met het Privacyteam via e-mail fg@alphenaandenrijn.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt landelijk toezicht op hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Zij controleren of organisaties voldoen aan de privacywetgeving.

Heeft u vragen? Belt u dan met de Autoriteit Persoonsgegevens op werkdagen met telefoonnummer 088 - 1805 250.