Persoonsgegevens aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te laten aanpassen, aanvullen, afschermen of verwijderen. Bijvoorbeeld:

  • Als de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt niet juist zijn.
  • Wanneer uw persoonsgegevens niet volledig zijn.
  • Als u vindt dat uw gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld.
  • Als u vindt dat uw gegevens door de gemeente worden gebruikt die strijd zijn met de wet. 

Tijdens het onderzoek kunt u de gemeente verzoeken uw gegevens niet verder te verstrekken.

Voorwaarden

  • Uw vraagt uw eigen persoonsgegevens op.
  • U kunt geen persoonsgegevens van iemand anders opvragen.
  • Wij vragen om uw legitimatie. Dan weten wij zeker dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon. 
  • Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Bijzonderheden

Aanvraag

Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of wijzigen? Stuur hiervoor e-mail naar privacy@alphenaandenrijn.nl.

Omschrijf duidelijk waarom u dit verzoek doet. Wij nemen contact met u op.

Wij handelen uw verzoek binnen 1 maand af.