Strooiroutes

Vanaf november staat de gemeente klaar als het glad wordt. Om doorgaande wegen en fietspaden zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden strooien wij vóór en tijdens gladheid. Er wordt met strooiwagens en handmatig gestrooid.

U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de stoep bij het huis. Strooizout koopt u bij bouwmarkten en tuincentra.

Waar wordt gestrooid

  • brugdekken en op- en afritten
  • ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroute van de hulpdiensten, hoofdfietspaden en op plekken waar veel mensen samenkomen zoals bij kerken, zorgcentra, winkelcentra, bushokjes, trappen en bruggetjes

Bekijk de plattegrond met strooiroutes op de digitale kaart.

Waar wordt niet gestrooid

  • in woonstraten, voetgangersgebieden, fietspaden die geen onderdeel uitmaken van de hoofdfietsroute, op stoepen, voetpaden, woonerven en parkeerterreinen
  • wegen, paden en terreinen die in het beheer zijn van bedrijven of anderen

Provinciale- en rijkswegen

  • Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het strooien van de N-wegen (N207, N209, N231, N455, N460)
  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het strooien van de N11