Raadsleden en partijen

Alphen aan den Rijn heeft 39 raadsleden van 12 partijen die de besluiten nemen voor de gemeente.

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. De huidige gemeenteraad is aangesteld voor de periode van 2018 tot 2022. Zij worden bijgestaan en geadviseerd door 3 raadscommissies en 3 onafhankelijke commissies.

Raadsleden en partijen

U vindt in het raadsinformatiesysteem een overzicht van alle raadsleden en de verschillende partijen. U kunt daar ook zien hoe de raadsleden gestemd hebben tijdens de vergaderingen.

Coalitie

De partij met de meeste stemmen leidt de coalitie-onderhandelingen. De afspraken en doelstellingen van de coalitiepartijen worden in het coalitieakkoord vastgelegd. De coalitiepartijen leveren de wethouders die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W) vormen.

De coalitie wordt gevormd door de partijen: Nieuw Elan, CDA en GroenLinks.

Oppositie

De oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

De oppositie wordt gevormd door de partijen: VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, SP, RijnGouweLokaal, SGP, BeterAlphen en Wijken en Kernen Belangen.

Nevenfuncties

Raadsleden moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Het maakt niet uit of de functie wordt vervuld vanuit het raadslidmaatschap of op een andere manier en of deze betaald of onbetaald is.

U kunt de nevenfuncties per raadslid bekijken.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag gemeenteraad en griffie 2018