Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en met een mogelijk (taal)achterstand. Zij krijgen extra begeleiding op de peuterspeelzaal, voorschool of bij de kinderopvang. Zo gaan ze beter voorbereid naar de basisschool.

Ouders met een peuter die een indicatie heeft voor voorschoolse educatie, kunnen bij de volgende speciale peuteropvang- of kinderopvanglocaties terecht:

Voor vragen over indicaties voor Voorschoolse educatie kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)