Hond uitlaten

In onze gemeente is het bijna overal verplicht om uw hond aan de riem te doen. Honden mogen alleen loslopen in de aangewezen gebieden. U herkent de gebieden aan de paaltjes met het symbool van een hond en het woord 'losloopgebied'. De losloopgebieden staan ook op een kaart. Zie: Waar kunt u uw hond laten loslopen.

Hondenpoep opruimen

Bijna overal geldt dat u de hondenpoep zelf moet opruimen. Neem bij het uitlaten een schepje of een zakje mee. Zo voorkomt u een boete. U kunt de hondenpoep weggooien in de openbare afvalbakken.

Waar mogen honden niet komen

Er zijn een aantal gebieden waar uw hond niet mag komen. Ook niet aan de riem. Voor hulphonden geldt een uitzondering.

  • openbare kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides
  • ligweiden, stranden en begraafplaatsen

Boetes

Verkeerd uitlaten van uw hond kan leiden tot een boete:

  • Hond niet aanlijnen: € 100
  • Geen opruimzakje of schepje bij zich hebben: € 100
  • Niet meteen opruimen hondenpoep: € 150
  • Hond in gebied laten lopen waar het niet mag, bijvoorbeeld op een kinderspeelplaats: € 150
  • Administratiekosten per boete: € 9

U ontvangt de boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u bij het CJIB bezwaar maken

Heeft u een klacht over de ambtenaar die u de boete gaf? U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente.

Gevaarlijke honden

Honden mogen geen gevaar vormen voor de omgeving. Ontstaat er een gevaarlijke situatie of bent u betrokken bij een bijtincident? Meld dat dan bij de politie. In spoedgevallen belt u 112. Bijt een hond mensen of andere dieren, dan kan de gemeente de eigenaar van de hond verplichten hun hond een muilkorf om te doen of aan te lijnen.

Hondenbelasting

Als u een hond heeft, dan moet u hondenbelasting betalen.