Kunst- en Cultuurvisie

Muziek luisteren, films kijken, naar een theatervoorstelling gaan, zingen in een band of orkest en kunst op straat. Op veel verschillende manieren komt u dagelijks in aanraking met kunst en cultuur.

Met de Kunst- en Cultuurvisie 2021-2030 komt er meer ruimte voor iedereen, om deel te nemen aan culturele activiteiten of zelf het initiatief daarvoor te nemen. De gemeente zet in op:

  • een laagdrempelig cultuuraanbod dichtbij huis, in alle wijken en dorpen;
  • meer aandacht voor festivals, evenementen en kunst in de openbare ruimte;
  • het ondersteunen van kunstenaars en culturele organisaties in samenwerking en efficiënter gebruik van gebouwen;
  • popmuziek een belangrijke plek binnen de huidige voorzieningen voor popmuziek geven.

De kunst- en cultuurvisie is onderdeel van het Bestemmingsplan Cultuurhistorie. U kunt deze bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik de identificatienummer NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-ON01 en NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-ON01.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan bel 14 0172.