Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit.

Voorwaarden

  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben
  • u moet ingeschreven staan in de gemeente

Kosten

€ 11,65

Aanvraag

Een bewijs van Nederlanderschap regelt u aan de balie in het gemeentehuis. Maak eerst een afspraak voordat u langskomt.

Neem uw geldig legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken »