Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven in de gemeente.
  • U kunt het uittreksel aanvragen voor:
    • uzelf
    • uw kind jonger dan 18 jaar en woont op hetzelfde adres als u
    • iemand anders die u gemachtigd heeft

Kosten

 € 11,65

U betaalt voor de aanvraag van het uittreksel. Vraagt u digitaal een uittreksel aan voor iemand waarvoor u niet gemachtigd bent? Bijvoorbeeld voor uw partner of echtgenoot? Dan kunt u uw geld niet terugvragen. Wij maken namelijk kosten om de gegevens op te zoeken.

Bijzonderheden

Heeft u een uitschrijfbewijs van vertrek naar het buitenland nodig, dan regelt u dit bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten.

Aanvraag

U logt in met DigiD.

Uittreksel BRP aanvragen »

U ontvangt het uittreksel binnen enkele dagen per post. 

Heeft u geen DigiD? Vraag het uittreksel aan bij de balie in het gemeentehuis. Maak voordat u langskomt eerst een afspraak.

Of vraag het schriftelijk aan via Aanvraagformulier Uittreksel BRP (Pdf).