Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) is een bewijs van goed gedrag. U heeft het bewijs nodig als u een nieuwe baan krijgt of gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Ook voor een visum of emigratie kunt u een VOG nodig hebben.

Voorwaarden

U moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u woont.

Kosten

Aanvraag bij Justis (Dienst Justitie en Veiligheid): € 33,85

Aanvraag bij de gemeente: € 41,35

Aanvraag

Online bij Justis. Uw werkgever zet hiervoor de VOG-aanvraag online voor u klaar. U ontvangt dan van Justis een aanvraagcode waarmee u kunt inloggen.

U kunt de VOG ook aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Maak eerst een afspraak voordat u langskomt. 

U neemt mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs. 
  • het ingevulde aanvraagformulier VOG. Heeft u nog geen formulier ontvangen? Dan kunt u het downloaden bij Justis. Werkt u in de kinderopvang? Dan neemt u het ingevulde aanvraagformulier VOG Kinderopvang mee. 
  • als u iemand machtigt dan een kopie legitimatiebewijs en het machtingsformulier.

Afspraak maken »

Aanvragen met eHerkenning

Werkt u of gaat u werken bij een organisatie of bedrijf met eHerkenning? Dan krijgt u een code voor het online aanvragen. Zie voor meer informatie online VOG aanvragen door werkgever.

Iemand anders machtigen

Iemand anders kan voor u een VOG aanvragen. Deze persoon moet u dan wel machtigen. Vul het machtingsformulier in en plaats uw handtekening. 

De gemachtigde moet persoonlijk langskomen bij de gemeente en neemt dit mee:

  • het ingevulde machtigingsformulier met daarop uw handtekening 
  • een geldig legitimatiebewijs
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs