Verklaring onder ede of belofte

Het is belangrijk dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist en volledig zijn. Als u geen officiële brondocumenten (zoals een geboorteakte of bewijs van nationaliteit) kunt overleggen, is het mogelijk om bij ons een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Wij nemen uw gegevens dan aan de hand van die verklaring op in de BRP.

Voorwaarden

Bij kinderen onder de 12 jaar moet een ouder, voogd of verzorger verplicht aanwezig zijn.

Aanvraag

U maakt telefonisch een afspraak via 14 0172.

Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.