Buurtpreventie

Buurtpreventie betekent dat buurtbewoners samen zorgen voor een veilig gevoel in de eigen buurt of wijk. Omdat geen straat of buurt hetzelfde is, is buurtpreventie altijd maatwerk. Buurtpreventie is een samenwerking met de politie, gemeente en bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie.

 • De gemeente geeft advies hoe u een buurtpreventie of WhatsApp-buurtpreventie-groep start
 • De gemeente plaatst borden van het buurtpreventie-project of WhatsApp-buurtpreventie-groep als u gestart bent met buurtpreventie

Vraag informatie aan als u belangstelling heeft voor het verbeteren van de veiligheid in uw straat, buurt of wijk.

Buurtpreventieproject:

 • Buurtbewoners voeren zelf de buurtpreventie uit
 • Is kleinschalig, 50 tot 150 woningen, tenminste 70% van de bewoners doet mee
 • Er is een coördinator die het aanspreekpunt is
 • U vormt geen burgerwacht of speelt voor eigen rechter
 • De preventiebuurt is herkenbaar door duidelijk zichtbare borden

WhatsApp-groep:

 • Er is een contactpersoon die het aanspreekpunt is
 • Minimaal 20 deelnemers
 • U houdt zich aan de regels
 • Vraag een bord WhatsApp Buurtpreventie aan

Vermeld op uw aanvraag waar uw belangstelling naar uitgaat en geef een toelichting.

U logt in via DigiD.

Informatie buurtpreventie aanvragen »