Loterijvergunning

Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500. Is het prijzengeld meer dan € 4500  dan moet u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • U moet de vergunning minimaal 2 weken van tevoren aanvragen
 • De waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4500,-
 • Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang, zoals de bouw van een clubhuis of de renovatie van een kerk
 • Kosten voor het organiseren van de loterij mogen maximaal 50% van de opbrengst zijn
 • Totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten
 • Uiterlijk 3 maanden na de trekking moet u een financiële verantwoording indienen

Kosten

U betaalt € 16,25 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit betaalt u met iDeal.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • bestemming van de opbrengst
 • datum loterij, aantal loten, prijs per lot
 • startdatum verkoop loten en totale waarde van prijzen
 • wijze van loterij-trekking en naam notariskantoor
 • gegevens administratie met totale inkomsten, uitgaven en opbrengst

U logt in met eHerkenning.

Loterijvergunning aanvragen »