Collectevergunning aanvragen

U wilt een collecte of een inzamelactie houden. Vraag dan een collectevergunning aan. Kijk voordat u een aanvraag indient of er een vrije periode is in het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Voorwaarden

 • U vraagt de vergunning 4 weken van tevoren aan
 • U betaald vooraf voor het in behandeling nemen van de aanvraag
 • Er is een vrije periode in het collecterooster van het CBF
 • U mag van maandag tot en met zaterdag collecteren
 • De collectant is 18 jaar of ouder en moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en legitimatiebewijs kunnen tonen
 • U maakt gebruik van verzegelde collectebussen
 • De collecte opbrengt moet binnen 4 weken aan de gemeente worden doorgegeven
 • U kunt aantonen dat het ingezamelde geld op verantwoorde wijze aan het doel wordt besteed

Kosten

€ 20,40

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • naam organisatie, handelsregisternummer, adres, postcode, huisnummer, woonplaats en e-mailadres
 • naam contactpersoon en e-mailadres
 • reden van de aanvraag
 • welke wijk of kern
 • datum periode

U logt in met eHerkenning en betaalt met iDEAL.

Vergunning aanvragen »