Inzamelen kleding en textiel

Wilt u als organisatie oude kleding en/of schoenen inzamelen in zakken, dan heeft u toestemming van de gemeente nodig.

  • De gemeente geeft per jaar aan 5 organisaties toestemming om in te zamelen.
  • Bij meer aanvragen worden instanties aangewezen. Dit vindt plaats op basis van een roulatiesysteem en de beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Toestemming wordt aan het eind van het jaar verleend voor het daaropvolgende jaar.

Voorwaarden

  • U bent aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving, of
  • U bent aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), of
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U vraagt deze toestemming aan voor het einde van het jaar voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Kosten

Geen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • op welke wijken/kernen u wilt inzamelen
  • voor welke organisatie u inzamelt
  • in welke periode u wilt inzamelen

U logt in via e-Herkenning.

Toestemming aanvragen »

U ontvangt binnen 4 weken een reactie.