Melding verlengen schenktijden

U wilt als vereniging of stichting een evenement of activiteit organiseren waarbij u van de schenktijden wilt afwijken. Dan kunt u een melding verlenging schenktijden indienen.

Schenktijden zijn:

  • 14.00-01.00 uur van maandag tot en met vrijdag
  • 12.00-01.00 uur op zaterdag en zondag

Voorwaarden

  • U dient de melding minimaal 2 weken van tevoren in
  • U bent een niet-commerciële instelling
  • De activiteiten zijn gericht op een recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

Per jaar wordt verlenging verleend voor maximaal 5 bijeenkomsten van persoonlijke aard en 5 bijeenkomsten gericht op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de vereniging of stichting betrokken zijn.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de melding
  • locatie, datum en tijdstip van de activiteit/evenement

U logt in met eHerkenning.

Melding verlengen schenktijden »

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.