Melding wijzigen leidinggevende

U heeft een drank- en horecavergunning en wilt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven of afmelden. Doet u dan een melding wijziging leidinggevende. Nieuwe leidinggevenden wordt -na toetsing door de gemeente en als er geen weigeringsgrond is- bijgeschreven. U ontvangt dan een gewijzigd aanhangsel wat u kunt toevoegen aan uw bestaande vergunning.

Voorwaarden

De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag, staat niet onder curatele en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Kosten

U betaalt € 89,40 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit betaalt u met iDeal.

Bijzonderheden

  • De nieuwe leidinggevende mag onder de vergunning werken zodra u een bevestiging op naam van de persoon heeft ontvangen. De definitieve bijschrijving volgt na toetsing
  • De burgemeester kan de drank- en horecavergunning intrekken als er 3 keer een weigering van een bijschrijving leidinggevende is geweest in een periode van 2 jaar

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • nummer drank- en horecavergunning
  • type bedrijf
  • reden van de wijziging
  • gegevens leidinggevende, dienstvorm en aantal werkuren
  • verklaring sociale hygiëne van leidinggevende

Stuur deze bijlage(n) mee:

U logt in via e-Herkenning.

Melding wijziging leidinggevende »

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.