Vergunningen openbare weg

Er zijn verschillende vergunningen of ontheffingen nodig om de openbare weg te gebruiken.