Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken

Heeft u een (extra) huisnummer nodig omdat u gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan krijgt u het huisnummer tegelijk met omgevingsvergunning. U regelt dit via het omgevingsloket.

In andere gevallen

Wilt u om een andere reden een huisnummer aanvragen, stuur dan een e-mail naar de gemeente of bel met 14 0172. Een huisnummer mag alleen door de eigenaar van het perceel worden aangevraagd.

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een 'zelfstandig verblijfsobject'. Dit is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. De woning of ruimte moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een eigen toegang vanaf de openbare weg. Denk hierbij aan een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis.
 • Er is een eigen voordeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.
 • Het pand kan als zelfstandige woning of bedrijfsruimte worden verkocht of verhuurd.
 • Er zijn eigen voorzieningen aanwezig zoals een badkamer, toilet en keuken. Hieruit blijkt dat de woning of bedrijfsruime zelfstandig is.

Geen.

 • Wilt u een huisnummer aanvragen voor een mantelzorgwoning bij uw woning? Belt u hiervoor dan met de gemeente.
 • Er wordt geen huisnummer uitgegeven voor alleen een energie- en/of internetaansluiting. De leverancier van de aansluiting(en) kan deze aanvragen zonder huisnummer en postcode via mijnaansluiting.nl.
 • Uw huisnummer of andere gegevens van het perceel bekijkt u in de BAG-viewer. BAG staat voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Hierin staan gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.

Wilt u een huisnummer aanvragen, intrekken of wijzigen? Stuur dan een e-mail naar de gemeente.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • gegevens van de eigenaar/beheerder
 • gegevens van het object (woning, bedrijf of anders)
 • reden van uw aanvraag

Stuur de volgende bijlage mee:

 • kadastrale splitsingsakte (als dit van toepassing is)
 • situatieschets van het object waarvoor u een huisnummer aanvraagt
 • plattegrond en indeling van het pand in de oude en nieuwe situatie
 • kopie van de koop- of huurovereenkomst (als dit van toepassing is).

U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0172.