Aanmelden als stembureaulid

De Europees Parlementsverkiezing vindt in Nederland plaats op donderdag 6 juni 2024. Op vrijdag 7 juni vindt de centrale telling plaats. Er wordt in onze gemeente gestemd met een nieuw model stembiljet. U kunt meehelpen op een stembureau of tijdens de centrale telling.

Lees meer over de verschillende functies op het stembureau

Vergoeding

U krijgt een (bruto) vergoeding als u 6 juni 2024 op een stembureau werkt of de dag erna helpt bij het tellen van de stemmen.

  • Voorzitter : € 270
  • Vice-voorzitter: € 245
  • Stembureaulid: € 220
  • Teller: € 50
  • Reservelid (met e-learning): € 50
  • Teller GSB (dag na stemming) € 100

We informeren de Belastingdienst over deze betaling. U bent zelf ook verantwoordelijk dat u de vergoeding opgeeft bij de Belastingdienst.

Training

Alle stembureauleden volgen een verplichte e-learning. In de e-learning wordt uitgebreid aandacht besteed aan het nieuwe model stembiljet. Ook worden er fysieke bijeenkomsten georganiseerd waarin u geïnformeerd wordt over het gebruik van het nieuwe stembiljet. Voor de tellers is een aparte korte e-learning beschikbaar. 

Aanmelden als stembureaulid of teller »

Heeft u al eerder meegedaan en heeft u nog geen bericht van ons ontvangen, meldt u zich dan alsnog aan.

Vragen

Heeft u een vraag over het helpen op een stembureau?