Hoe werkt schuldhulpverlening

Heeft u schulden of lukt het niet om de rekeningen te betalen? En weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Vraag de gemeente dan om hulp. Wij kijken samen met u naar mogelijke oplossingen. Het schuldhulpverleningstraject bestaat uit een aantal stappen. Hieronder leggen wij uit hoe dit werkt.

De schuldhulpverlener kijkt naar uw situatie en schulden. En bepaalt dan of u aan de voorwaarden voldoet voor schuldhulpverlening.

De intakefase

Aan het begin van de intakefase stellen we u een aantal vragen. Deze vragen gaan over uzelf en hoe u omgaat met geldzaken. 

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek vertelt de schuldhulpverlener u meer over hoe schuldhulpverlening werkt. Ook willen wij tijdens dit gesprek graag het volgende van u weten: 

  • wat voor inkomsten, vaste lasten en uitgaven u heeft
  • welke rekeningen u nog heeft liggen 
  • hoeveel schulden er zijn en hoe deze zijn ontstaan
  • of u nog recht heeft op bepaalde toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag)

Natuurlijk mag u iemand meenemen naar dit gesprek.

Een overzicht maken van inkomen en uitgaven

We zorgen samen met u dat uw financiële situatie in kaart wordt gebracht en dat de schulden niet verder oplopen. Als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, kijken we samen met u hoe u minder kunt uitgeven. Meestal zijn hier voor meerdere gesprekken nodig.

De intakefase kan 6 tot 9 maanden duren. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Start schuldregeling

Heeft u niet genoeg inkomsten om uw schulden te betalen? Dan beslist de schuldhulpverlener of er een schuldregeling gestart kan worden. In deze fase wordt voor u met schuldeisers onderhandeld om tot een schuldregeling te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

Het minnelijke traject

In het minnelijke traject wordt geprobeerd een regeling te treffen met uw schuldeisers zonder tussenkomst van een rechter. Er wordt een voorstel aan alle schuldeisers gedaan. Hierin staat wat er mogelijk in 18 maanden kan worden afgelost. Gaan alle schuldeisers akkoord, dan kan worden gestart worden met het afbetalen van de schuldeisers. Het bedrag dat na 18 maanden nog openstaat, wordt kwijtgescholden. U hoeft dit bedrag dan niet meer terug te betalen. 

Een saneringskrediet

Met een saneringskrediet worden alle schuldeisers in 1 keer betaald. De Kredietbank neemt de schulden over. U betaalt uw schuld in 18 maanden tijd af aan de kredietbank. Een saneringskrediet is alleen mogelijk als u een vast inkomen heeft en waarbij de komende 3 jaar geen verandering is te verwachten.

Het wettelijk traject (WSNP)

Lukt het niet om tot een oplossing te komen met de schuldeisers? Dan wordt aan de rechter om een oplossing gevraagd. Dit is het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wordt u toegelaten tot het traject, dan wijst de rechter een bewindvoerder aan. De bewindvoerder ziet erop toe dat u de regels van de WSNP nakomt. Het traject duurt 1,5 tot 5 jaar.

Meer informatie over het WSNP- traject leest u op de website van Rijksoverheid.

Budgetbeheer

U kunt uw schulden afbetalen met budgetbeheer. U geeft ons dan toestemming om uw inkomen te ontvangen en daar alle afgesproken betalingen van te voldoen. Budgetbeheer geeft u meer rust en overzicht tijdens de schuldregeling. Bespreek deze mogelijkheid met uw schuldhulpverlener.

Beschermingsbewind

Lukt het u niet om zelf uw geldzaken te regelen? Bijvoorbeeld omdat u psychische of lichamelijke problemen heeft? Of heeft u te maken met een verslaving of schulden? Dan kan een beschermingsbewindvoerder uw geldzaken van u overnemen. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u financieel te beschermen.

Meer over beschermingsbewind leest u op de website van Rijksoverheid

Wanneer bent u schuldenvrij?

U bent schuldenvrij als de schuldeisers volgens afspraak zijn betaald. Na de laatste betaling, is de schuldhulpverlening klaar.

Wilt u een gesprek over uw schulden? Vraag dan om een vrijblijvend adviesgesprek of vraag direct schuldhulpverlening aan.

Regelt u uw schulden liever zelf? Kijk dan eens op de website zelfjeschuldenregelen.nl.