Energietoeslag

Ook in 2023 komt er een energietoeslag. 

Hoogte en voorwaarden

Het bedrag van de energietoeslag is vastgesteld op eenmalig € 1.300 per huishouden met een laag inkomen. In 2023 is dat een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Omdat dit in 2022 een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm was, kunnen nu meer inwoners de energietoeslag krijgen.

Inwoners van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem kunnen voor meer informatie over de hoogte en voorwaarden terecht op de website van hun eigen gemeente. 

Automatisch ontvangen

De meeste inwoners krijgen het bedrag automatisch op hun rekening. Wij proberen voor het einde van 2023 de energietoeslag automatisch uit te betalen aan alle inwoners die:

  • van de gemeente een uitkering voor levensonderhoud ontvangen.
  • in 2023 bijzondere bijstand hebben ontvangen.
  • deelnemen aan de collectieve aanvullende zorgverzekering van de gemeente.
  • in 2023 kwijtschelding gemeentelijke heffingen hebben ontvangen.
  • een schuldhulptraject volgen via de gemeente.
  • in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen en nog steeds een laag inkomen hebben.

Aanvragen

Inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, moeten zelf een aanvraag doen. Wij verwachten dat de energietoeslag vanaf januari 2024 kan worden aangevraagd.

Studenten kunnen geen aanvraag energietoeslag doen bij de gemeente. Zij kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming energiekosten doen bij DUO.

Meer informatie

Zodra wij meer informatie hebben, leest u het hier op de website. Helaas kunnen wij aan de telefoon niet meer informatie geven dan hier op de website staat.

Overige vragen

Heeft u hulp nodig bij geldzaken of achterstanden in betalingen? Of wilt u weten of u recht heeft op andere voorzieningen? Neem dan contact op met het Serviceplein. Bel naar 14 0172 en kies voor optie 1. Of stuur een e-mail naar serviceplein@alphenaandenrijn.nl. U kunt ook zonder afspraak langskomen op het Serviceplein tijdens de openingstijden.