Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen over 2023 een energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen de energiekosten (gedeeltelijk) worden betaald. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hoogte en voorwaarden:

De energietoeslag is € 1.300. U kunt de energietoeslag krijgen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in Nederland. 
 • U betaalt de energiekosten van uw woonadres. 
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het voor u geldende sociaal minimum. 

Inkomensgrens tot 130% per maand exclusief vakantietoeslag

Gezin 21 jaar tot AOW-leeftijd AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.502,53 € 1.676,71
Samenwonend/getrouwd € 2.146,45 € 2.276,85

Woont u in de gemeente Nieuwkoop of Kaag en Braassem? Dan kunt u voor meer informatie over het bedrag en de inkomensgrens terecht op de website van uw eigen gemeente. 

Heeft u recht op studiefinanciering? Dan kunt u de energietoeslag niet bij de gemeente aanvragen. U doet de aanvraag bij DUO.

Automatisch ontvangen

Bent u bekend bij de gemeente? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de energietoeslag uiterlijk eind december 2023 op uw rekening. Dit gaat automatisch. 

U bent bekend bij de gemeente als u in 2023:

 • een uitkering van de gemeente (zoals bijstand, IOAW, IOAZ of BBZ) heeft ontvangen.
 • bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen.
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank heeft ontvangen.
 • kwijtschelding gemeentelijke belastingen heeft gekregen
 • de collectieve zorgverzekering van de gemeente voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum had
 • een schuldhulptraject volgde via de gemeente (een minnelijk traject of saneringskrediet).

Heeft u de energietoeslag in 2022 ontvangen en was bij ons bekend dat uw inkomen in 2023 niet is veranderd? Dan heeft u de energietoeslag 2023 in december automatisch ontvangen. Als uw inkomen niet bij de gemeente bekend was, kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. 

Het kan zijn dat u eerst uw bankrekeningnummer moet doorgeven, voordat we de energietoeslag kunnen uitbetalen. Vul hiervoor het strookje op uw toekenningsbeschikking in en stuur het naar ons terug. 

Aanvraag

Heeft u in januari 2024 nog geen brief gehad over de betaling van de energietoeslag 2023? Dan kunt u vanaf 8 januari 2024 zelf de energietoeslag 2023 aanvragen. Dit kan tot en met 30 juni 2024. Let op: er is geen energietoeslag over het jaar 2024.

U vraagt de toeslag online aan. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Zorg dat u de bijlagen vast bij de hand heeft. 

Energietoeslag aanvragen »

Heeft u een partner? Dan moet u in het aanvraagformulier een partnerverklaring uploaden. Gebruik hiervoor de tekst uit het voorbeeld

Bijlagen bij de aanvraag

In het aanvraagformulier vragen we u om gegevens van u en uw eventuele partner. Zoals uw woonsituatie en inkomen. Wij vragen u de volgende bijlagen toe te voegen. Zorg dat u deze vast bij de hand heeft. 

 • kopie geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument van uzelf en uw (eventuele) partner
 • bewijs van het maandinkomen (uitkering, salaris, pensioen, alimentatie, kamerverhuur) van u en uw (eventuele) partner. Let op: dit moet een maandinkomen in 2023 zijn, maar het hoeft niet de laatste maand te zijn. 
 • bewijsstuk dat u toegelaten bent tot de WSNP (indien van toepassing)
 • kopie bankafschrift of bankpas met daarop duidelijk zichtbaar naam en rekeningnummer
 • bewijsstuk waaruit blijkt dat u de energiekosten betaalt
 • verklaring van uw partner (indien van toepassing)

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Controle gegevens

Wij kunnen bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. Ook mogen wij bij andere instanties informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u recht heeft op de energietoeslag 2023.

Meer informatie

Heeft u vragen over de energietoeslag 2023? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Serviceplein. Bel naar 14 0172 en kies voor optie 1. Of stuur een e-mail naar energietoeslag@alphenaandenrijn.nl. Stuur nooit uw privégegevens zoals uw burgerservicenummer mee in de mail. 

Overige vragen

Heeft u hulp nodig bij geldzaken of achterstanden in betalingen? Of wilt u weten of u recht heeft op andere regelingen? Neem dan contact op met het Serviceplein. Bel naar 14 0172 en kies voor optie 1. Of stuur een e-mail naar serviceplein@alphenaandenrijn.nl. U kunt ook zonder afspraak langskomen op het Serviceplein tijdens de openingstijden.