Verklaring van partner bij de aanvraag energietoeslag

Kopieer deze tekst naar bijvoorbeeld Word. Dan vult uw partner de verklaring in. En ondertekent deze.

Verklaring van partner aanvraag energietoeslag 2023

Naam partner: 

  • Ik ga akkoord met de aanvraag voor energietoeslag 2023 door mijn partner: 
    (Let op: Vul hier de naam in van de partner die aanvraag doet)
  • Ik heb de informatie over de aanvraag gelezen en begrepen.
  • Ik heb de aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld en verzwijg geen belangrijke gegevens. 
  • Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot terugvordering van ten onrechte verstrekte energietoeslag 2023.
  • Het is mij bekend dat mijn gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen. De gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: