Sociaal Medische Indicatie kinderopvang

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind(eren) (tijdelijk) niet meer aan. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn. Met de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen ouders een vergoeding krijgen voor de kosten van die kinderopvang.

U vraagt de regeling aan bij Participe via telefoonnummer 0172-427500 of info@participe.nu.

 • U woont in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • U of uw partner heeft ernstige problemen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied
 • U krijgt geen vergoeding voor kinderopvang via de gemeente, het UWV of de Belastingdienst
 • U kunt geen gebruik maken van andere voorzieningen zoals de peuterspeelzaal, medisch kinderdagverblijf of een kinderdagcentrum
 • Een specialist of betrokken hulpverlener moet schriftelijk aangeven dat de opvang voor uw kind nodig is

 • De indicatie kan aangevraagd worden voor kinderen tot 10 jaar en wordt per kalenderjaar afgegeven
 • De bijdrage in de kosten van kinderopvang wordt alleen verleend als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 • Telefonisch via 0172 - 427 500 (Participe)
 • Mail via info@participe.nu
 • Per post Participe, Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan den Rijn
 • Participe beoordeelt en handelt de aanvraag af

U heeft nodig:

 • een brief van een medisch specialist of hulpverlener waarin staat waarom kinderopvang via een Sociaal Medische Indicatie nodig is
 • een contract of offerte van de kinderopvang met daarin het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de startdatum van de opvang
 • een machtiging voor het opvragen van informatie bij de kinderopvang over het bezochte aantal uren bij het kinderdagverblijf/gastouder en de verantwoording van de tegemoetkoming
 • de meest recente inkomensverklaring of jaaropgave van u en/of uw eventuele partner