Als er iets verandert in uw leven

U krijgt een bijstandsuitkering van de gemeente. Soms verandert er iets in uw leven. Bijvoorbeeld: 

 • U heeft of krijgt een kind
 • Uw kind wordt 18 jaar of 27 jaar.
 • U gaat samenwonen. 
 • Uw partner overlijdt.
 • U of uw partner krijgt AOW.
 • U gaat scheiden.

Dit soort veranderingen betekenen soms een aanpassing van uw uitkering. Wij hebben de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet. 

Geldt een van deze situaties voor u? Geef de wijzing dan aan ons door.

Thuiswonende kinderen en kinderen krijgen

Mijn kind woont thuis en wordt binnenkort 18 jaar. Wat gaat er met mijn uitkering gebeuren?

Als uw kind 18 jaar wordt, kan er van alles veranderen. Dit verschilt per huishouden. U bent: 

 • Alleenstaande ouder met nog andere thuiswonende kinderen. De kinderen zijn jonger dan 18 jaar: 
  • De hoogte van uw uitkering verandert niet. 
  • Uw vermogen mag hetzelfde blijven. 
  • Als u voor uw kind alimentatie kreeg: we stoppen met het verrekenen van de kinderalimentatie. Dit doen we vanaf de datum waarop uw kind 18 jaar wordt.
 • Alleenstaande ouder en uw jongste kind wordt 18 jaar:  
  • De hoogte van uw uitkering verandert niet. Behalve als u vermogen heeft. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld. Dan kan het bedrag dat u krijgt, veranderen. 
  • De hoogte van uw uitkering verandert mogelijk wel als u voor uw kind alimentatie kreeg. Dan stoppen we met het verrekenen van de kinderalimentatie. Dit doen we vanaf de datum waarop uw kind 18 jaar wordt. 
  • Vanaf de datum waarop uw kind 18 jaar wordt, registreren wij u als een alleenstaande in plaats van alleenstaande ouder. 
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u woont samen: 
  • De hoogte van uw uitkering verandert niet. 
  • Uw vermogen mag hetzelfde blijven. 
Mijn kind woont thuis en wordt binnenkort 27 jaar. Wat gaat er met mijn uitkering gebeuren?

Uw uitkering verandert niet.

Heeft uw kind betaald werk of een uitkering? Dan kunt u een lagere uitkering krijgen. Dit komt omdat er meer volwassen personen in uw huis wonen. U kunt de woonkosten dan delen. Hierdoor wordt uw uitkering lager. Dit heet de kostendelersnorm in de bijstand. Lees meer over de kostendelersnorm op Rijksoverheid.nl

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm, bijvoorbeeld:

 • jongeren tot 27 jaar
 • studenten die recht kunnen hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming studiekosten. 
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten). 
Ik krijg een kind en ik ontvang bijstand. Wat gaat er met mijn uitkering gebeuren?

Als u een kind krijgt, kan er van alles veranderen voor uw uitkering. Dit verschilt per huishouden:

 • U bent alleenstaande:
  • Uw uitkering blijft hetzelfde.
  • U mag vanaf de geboorte van uw kind meer vermogen hebben, bijvoorbeeld spaargeld. Dit komt omdat u dan bij ons bekend staat als alleenstaande ouder.
  • Uw uitkering verandert als u alimentatie krijgt. Alimentatie zien we als inkomen. Dit verrekenen we met uw bijstandsuitkering. We kunnen u verplichten om alimentatie te eisen van de vader van uw kind.
 • U bent alleenstaande ouder:
  • De hoogte van uw uitkering blijft hetzelfde.
  • Uw uitkering verandert als u alimentatie krijgt. Alimentatie zien we als inkomen. Dit verrekenen we met uw bijstandsuitkering. We kunnen u verplichten om alimentatie te eisen van de vader van uw kind. 
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u woont samen:
  • Er verandert niets voor u. 

Bel uw inkomensconsulent via 14 0172 als u binnenkort een kind krijgt. Of stuur een e-mail. Dan weet u op tijd wat er mogelijk voor u verandert. 

U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit start vanaf de geboorte van uw kind. Mogelijk kunt u ook een kindgebondenbudget aanvragen bij de Belastingdienst

Lees ook meer over erkenning van uw kind en geboorteaangifte

Ik krijg een kind en ik ontvang bijstand. Moet ik dan werken?

Als u kinderen krijgt, moet u gewoon werken of solliciteren. Er is een uitzondering. 

U bent alleenstaande ouder en u heeft de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar. Dan hoeft u mogelijk niet te werken. Dit heet een ontheffing van de arbeidsplicht. Bel ons via 14 0172 of stuur een e-mail voor meer informatie en de voorwaarden. 

Samenwonen

Ik ga samenwonen. Verandert mijn bijstandsuitkering?

Er is een verschil of u gaat samenwonen met uw partner of dat u een huisgenoot krijgt: 

 • Als u gaat samenwonen met uw partner, dan krijgt u minder bijstand. Of de uitkering stopt. Dat komt omdat u met uw partner een gezamenlijke huishouding heeft. Het inkomen en het vermogen van uw partner tellen dan ook mee. 
 • Gaat u een woning delen met een huisgenoot van 27 jaar of ouder? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding. Als uw huisgenoot een betaalde baan of een uitkering heeft, geldt de kostendelersnorm misschien voor u. Uw bijstand wordt dan lager. Dit komt omdat u de woonkosten kunt delen met uw huisgenoten. Lees meer over de kostendelersnorm op Rijksoverheid.nl. Studenten met een studiefinanciering of een tegemoetkoming studiekosten tellen niet mee voor de kostendelersnorm.

Overlijden

Mijn partner is overleden. Wat gaat er met mijn uitkering gebeuren?

Hadden u en uw partner een gezamenlijke bijstandsuitkering? Dan betalen we de gezamenlijke uitkering tot en met 1 maand na de dag van het overlijden. Daarna zetten we de uitkering om naar: 

 • een uitkering voor een alleenstaande 
 • een uitkering voor een alleenstaande ouder, als u kinderen heeft tot 18 jaar. 

Wij sturen u hierover een bericht. 

Misschien zijn er nog andere zaken die u moet regelen bij een een overlijden of een uitvaart

Kan de gemeente helpen bij de kosten van de uitvaart?

U betaalt de begrafenis of crematie zelf. Dit betaalt u meestal van het geld of de verzekering van degene die overleden is. Is het bedrag van de verzekering te laag of heeft u dit geld niet? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld:

 • U moet deze kosten zelf (mee)betalen. 
 • De erfenis is te laag om de kosten voor de uitvaart te kunnen betalen. 
 • U heeft onvoldoende eigen inkomen of vermogen om de kosten zelf te betalen.

Wij betalen dan een deel van de rekening. 

Misschien zijn er nog andere zaken die u moet regelen bij een een overlijden of een uitvaart

Ik krijg een erfenis. Verandert er iets aan mijn uitkering? 

Ja. Als u een erfenis krijgt, dan kan er iets veranderen aan uw uitkering. We zien de erfenis namelijk als onderdeel van uw vermogen.

Uw erfenis telt mee vanaf de datum van het overlijden. Dit betekent dat we uw uitkering aanpassen, met terugwerkende kracht tot de dag van overlijden.

AOW

Ik ga al een pensioen krijgen, maar heb nog niet de AOW-leeftijd. Moet ik dit melden?

Ja, u moet bij ons melden dat u pensioen gaat krijgen. Het pensioen is inkomen. We tellen deze inkomsten mee in de berekening van uw uitkering. Geef de wijziging meteen door aan uw inkomensconsulent als u bericht krijgt over het uitbetalen van uw pensioen. 

Mijn partner krijgt binnenkort AOW. Wat gebeurt er met onze bijstandsuitkering?

We stoppen dan uw gezamenlijke uitkering.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) neemt uw uitkering over vanaf het moment dat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. U leest hier meer over op de website van de SVB.

Ik krijg binnenkort AOW. Kan ik nog gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering van de gemeente?

Ja, ook met een AOW-uitkering kunt u gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente. Wel kijken we opnieuw of u nog aan de voorwaarden voldoet.

Ik krijg binnenkort AOW. Kan ik nog bijzondere bijstand krijgen?

Ja, ook met een AOW-uitkering kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. Wel kijken we bij uw aanvraag naar uw inkomen en vermogen. Mogelijk beslissen we of u de kosten zelf of voor een deel moet betalen.

Scheiden

Wij gaan scheiden. Wat gebeurt er met onze bijstandsuitkering?

Er zijn 2 mogelijkheden: 

 • U heeft de echtscheiding aangevraagd, maar u woont allebei nog op hetzelfde adres. Er verandert niets. Wij zien u nog als echtpaar. 
 • U woont niet meer bij elkaar én de echtscheidingsprocedure is opgestart. Geef deze verandering zo snel mogelijk aan ons door. Wij stoppen dan de gezamenlijke uitkering. 

Heeft u na uw scheiding nog een bijstandsuitkering nodig? Vraag dan een uitkering voor uzelf aan. Wij kunnen u vragen om alimentatie te eisen. 

Heeft u vragen hierover? Bel uw inkomensconsulent via 14 0172 en kies voor optie 1 of stuur een een e-mail.

Toeslagen 

Krijgt u een toeslag via de gemeente? Mogelijk verandert er ook iets in de hoogte van het bedrag. 

Krijgt u een toeslag van de Belastingdienst? Mogelijk verandert er ook iets in de hoogte van het bedrag. Of heeft u recht op een (andere) toeslag. Op www.belastingdienst.nl leest u hier meer over.