Hulp bij een gesprek

Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Maar u kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg.

Cliëntondersteuning is gratis.

Wat doet een cliëntondersteuner voor u?

De cliëntondersteuner kan u helpen met het:

 • voorbereiden van het gesprek
 • voeren van het gesprek. De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek
 • napraten over het gesprek na afloop

Naar welke gesprekken kunt u een clientondersteuner meenemen?

U kunt ook een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek bij:

 • Participe
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • GO! voor jeugd
 • Tom in de Buurt
 • Kwadraad
 • UWV
 • woningcorporatie
 • indicatiegesprek voor langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

U kunt geen cliëntondersteuning krijgen voor gesprekken met andere organisaties (bijvoorbeeld de huisarts).

Bent u mantelzorger of heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u ook gebruik maken van een cliëntondersteuner.

Meer informatie

Meer informatie over cliëntondersteuning leest u op de website van MEE Servicepunt of u belt met 088 - 775 2000.

Bekijk ook het filmpje met uitleg over cliëntondersteuning (YouTube, duurt 1 minuut 34):