Ondersteuning in de buurt (Tom in de buurt)

Tom in de buurt biedt ondersteuning in de wijk voor inwoners van Alphen aan den Rijn met vragen, zorgen, ideeën of behoeften over zorg, ondersteuning en Wmo-voorzieningen. Samen met een wijkcoach kijkt u wat de best passende oplossing of stap voor u is.

U kunt bijvoorbeeld terecht voor:

 • ondersteuning bij de zorg voor een ander
 • vrijwilligerswerk (vacatures en scholing)
 • informatie en advies over (verantwoord) langer zelfstandig wonen
 • informatie en advies bij financiële problemen
 • begeleiding bij bijvoorbeeld rouw, zorgen om echtscheiding, eenzaamheid
 • het structureren en vinden van een zinvolle dagbesteding
 • jongeren- en gezinsbegeleiding
 • algemeen maatschappelijk werk
 • begeleiding van cliënten met een psychische beperking
 • dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding is een manier om een zinvolle invulling aan je dag te geven. Denk aan:

 • een kookgroep
 • wandelclub voor jongeren
 • zwemmen voor mensen met dementie
 • een spelletjesavond
 • helpen op een zorgboerderij

Dagbesteding is bedoeld voor mensen die (nog) niet kunnen werken. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, mensen met een niet aangeboren hersenletsel (zoals een beroerte) of mensen met dementie. Dagbesteding kan helpen om je mantelzorger(s) te ontlasten.

Meer informatie vindt u op de website www.tomindebuurt.nl

Op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur kunt u: