Ondersteuning met wonen (beschermd wonen)

Is het voor u moeilijk om zelfstandig te wonen, omdat u psychische problemen heeft? Dan kan ondersteuning met wonen een oplossing zijn.

U woont dan in een veilige woonomgeving met begeleiding. De begeleiders geven u zorg. Deze zorg is bedoeld om uw psychische klachten te herstellen. Het is de bedoeling dat u na een tijd weer zelfstandig kunt gaan wonen.

Tom in de buurt regelt de aanvraag voor ondersteuning met wonen. U kunt ze ook eerst alleen vragen om meer informatie.

Aanvraag

Meer informatie vindt u op de website van Tom in de buurt. U kunt tijdens werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur online chatten. U kunt ook bellen via telefoonnummer 088 - 900 45 67.

Als u contact heeft opgenomen met Tom in de buurt, krijgt u eerst een intakegesprek. Tom in de buurt beoordeelt of u recht heeft op beschermd wonen.