Informatie over inburgeren

Inburgering is voor immigranten, omdat zij mee moeten kunnen doen in Nederland. Dit geldt voor iedereen die voor langere tijd of voor altijd naar Nederland komt. 

Bent u immigrant? Dan vinden we het belangrijk dat u inburgert. Dit doet u met het inburgeringstraject bij de gemeente. U leert bijvoorbeeld de Nederlandse taal. En u leert over de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld over de gewoontes in Nederland. 

In onderstaande video leggen wij alle stappen van het inburgeringstraject aan u uit. 

Inburgeren in de gemeente Alphen aan den Rijn 

Inburgeren is geregeld in de Wet inburgering 2021. Moet u inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u moet inburgeren. U krijgt de brief pas als:

 • u een verblijfsvergunning heeft. (In dit officiële document staat hoelang u mag blijven in Nederland.)
 • u uzelf heeft ingeschreven bij de gemeente. 
 • u een Burgerservicenummer (BSN) hebt ontvangen

Hoe ziet het inburgeringstraject in de gemeente Alphen aan den Rijn eruit? 

Na de brief nodigen wij u uit voor een gesprek op het gemeentehuis. U maakt kennis met uw contactpersoon bij de gemeente. Dit noemen we de regievoerder. De regievoerder gaat u helpen tijdens het inburgeringstraject. 

U bespreekt met de regievoerder uw persoonlijke situatie. Daarna moet u 2 toetsen maken: 

De toetsen zijn bedoeld om te bepalen wat u startniveau is. Het gesprek en de toets noemen we de brede intake. Deze brede intake duurt maximaal 10 weken.

Na de brede intake maakt de regievoerder samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat hoe u gaat inburgeren en welk taalonderwijs u gaat volgen. U gaat 1 van de 3 leerroutes volgen. 

Leerroutes

Gaat u starten met inburgeren? Dan zijn er 3 leerroutes. U volgt 1 van de leerroutes:

 • Onderwijsroute 
 • B1-route
 • Zelfredzaamheidsroute

Onderwijsroute

De onderwijsroute bereidt u voor op een opleiding die u wilt gaan volgen. Dit kan een MBO, HBO of WO-opleiding zijn. Hieronder ziet u bij welke scholen u de onderwijsroute volgt:

 • MBO: Echt Nederlands
 • HBO: Haagse Hogeschool of Hogeschool Leiden
 • WO: Universiteit van Leiden

Samen met de regievoerder bepaalt u welk onderwijsroute u gaat volgen. U doet taalexamens bij DUO. U bent binnen 3 jaar klaar met de onderwijsroute. Na 3 jaar doet u een examen. Dit examen laat zien of u klaar bent om te starten met de opleiding. 

B1-route 

De B1-route bereidt u voor op betaald werk of vrijwilligerswerk in Nederland. Rijnvicus begeleidt u hierbij. Zij helpen u ook bij het vinden van werk of vrijwilligerswerk. U volgt taallessen bij de taalschool Echt Nederlands. Aan het einde van de B1-route doet u een examen. Dit examen doet u bij DUO. 

Zelfredzaamheidsroute

De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is praktijkgericht. U gaat 800 uur werken of stage lopen. U krijgt hierbij begeleiding van Rijnvicus. Ook krijgt u 800 uur taalles bij de taalschool Echt Nederlands. Aan het einde van de Z-route heeft u een gesprek bij de gemeente.

Maatschappelijke begeleiding

Bent u asielstatushouder? En woont u in de gemeente Alphen aan den Rijn? Dan krijgt u ook een jaar maatschappelijke begeleiding via Kwadraad

Participatieverklaringstraject (PVT)

Tijdens de leerroutes doet u ook het participatieverklaringstraject (PVT). In Alphen aan den Rijn doet u dat bij Kwadraad. U maakt dan kennis met de Nederlandse regels en de normen en waarden. U leert wat we in Nederland belangrijk vinden en hoe we met elkaar om willen gaan. Kwadraad nodigt u uit voor 2 workshops. Na het volgen van de workshops ondertekent u een document hiervoor. Dit document heet de participatieverklaring. 

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Volgt u de B1-route of de Z-route? Dan doet u ook de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). De MAP gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U krijgt hiervoor begeleiding van Rijnvicus en de taalschool Echt Nederlands. Aan het einde van de MAP heeft u een gesprek bij Rijnvicus. U moet klaar zijn voor het einde van uw inburgeringstermijn. 

Wanneer start ik met inburgeren?

Is uw PIP afgesproken? Dan krijgt u nog een brief van DUO. In deze brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Dit is de officiële start van het inburgeringstraject. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. 

Moet ik betalen voor het inburgeren? 

Bent u asielstatushouder? Dan betaalt de gemeente het inburgeringstraject. Een asielstatushouder is iemand die gevlucht is naar Nederland en een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen. U volgt de taalles bij de taalschool Echt Nederlands
Bent u een gezinsmigrant of overige migrant? Dan moet u het inburgeringstraject zelf betalen en mag u zelf een taalschool kiezen. 

Wanneer ben ik ingeburgerd? 

Tijdens het inburgeringstraject houdt de regievoerder in de gaten hoe het gaat. Als u het inburgeringstraject niet volgt of niet voldoende meewerkt kunt u een boete krijgen. 

U bent officieel ingeburgerd als u binnen 3 jaar bent geslaagd voor: 

 • de leerroute 
 • het participatieverklaringstraject 
 • de MAP 

Wij wensen u veel succes met het inburgeringstraject! 

Vragen?

Wilt u meer weten over inburgeren? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@alphenaandenrijn.nl of bel met 14 0172 (optie 1).