Persoonsgebonden budget (pgb) voor Wmo-ondersteuning

Als u hulp of ondersteuning nodig hebt dan kunt u er voor kiezen of de gemeente deze hulp voor u regelt of dat u dit zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen.

U kunt Pgb aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • hulp in de huishouding
 • begeleiding in het dagelijkse leven
 • dagbesteding of logeeropvang
 • woningaanpassingen
 • een rolstoel of scootmobiel

U vraagt een persoonsgebonden budget aan via Tom in de buurt. Zie Aanvraag.

Voorwaarden

 • U heeft een Wmo-indicatie (beoordeeld door Tom in de buurt)
 • U kunt duidelijk aangeven waarom u een Persoonsgebonden budget nodig heeft
 • U bent zelf in staat de zorg in te kopen en de bijbehorende administratie te doen
 • De zorg die u inkoopt sluit aan op het zorg- en budgetplan dat opgesteld is

Bijzonderheden

 • U bepaalt zelf bij wie u zorg inkoopt
 • Als u zorg inkoopt met een Pgb dan wordt u werkgever of opdrachtgever van de hulp. U moet dan een administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de hulp uit het Pgb.

Er zijn nog 2 andere vormen van Persoonsgebonden budget: 

 • Woont u zelfstandig? En krijgt u verpleging of verzorging aan huis? U heeft mogelijk recht op Persoonsgebonden budget (Pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit vraagt u aan via uw eigen zorgverzekering. 
 • Als u langdurig (intensieve) zorg nodig heeft, kunt u misschien een Persoonsgebonden budget (Pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. Dit vraagt u aan via het Centrum Indicatie Zorginstellingen (CIZ). Uw huisarts kan dit ook voor u doen.

Aanvraag

U vraagt de PGB aan bij Tom in de buurt.