Veilig Thuis

Veilig Thuis Midden-Holland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.

Bel 0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Kijk op www.veiligthuishollandsmidden.nl.

Geweld stopt niet vanzelf.