Zorgfraude melden

Veel inwoners krijgen zorg of hulp van de gemeente. Soms komt het geld voor deze hulp niet op de juiste plek terecht. U krijgt bijvoorbeeld een rekening voor zorg die niet is geleverd. Of de kwaliteit van de hulp is onvoldoende. Bijvoorbeeld omdat uw zorgverlener minder vaak komt dan is afgesproken.

Klopt er iets niet of denkt u dat er iets niet klopt? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Laat het ons dan weten. Iedereen mag een melding doen. 

Voorbeelden van wat mis kan gaan

 • U betaalt voor zorg, maar krijgt deze zorg niet. 
 • U krijgt zorg door personeel dat het werk niet goed doet. 
 • U krijgt andere zorg dan waarvoor u betaalt. 
 • Uw zorgaanbieder vraagt meer zorg aan voor u dan u nodig heeft. 
 • Er zou een hulp in de huishouding komen, maar die ziet u nooit. 
 • U krijgt nog zorg, maar u heeft het niet nodig. 

Melding doen van zorgfraude

Stuur uw melding per e-mail naar wmo-toezicht@alphenaandenrijn.nl

Wat gebeurt er na uw melding

De gemeente onderzoekt uw melding. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • gegevens bekijken
 • onderzoek op locatie 
 • gesprekken voeren met mensen die ermee te maken hebben  

Als we genoeg bewijs hebben gevonden, nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld:

 • de zorg wijzigen of stoppen 
 • de samenwerking met een zorgaanbieder stoppen 
 • geld terugvragen 
 • aangifte doen 

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. U krijgt daarom ook geen informatie over het onderzoek. Ook niet over het resultaat. Dit komt omdat de gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek, beschermd zijn.