Glas in de glasbak

Glas hoort in de glasbak. Goed gescheiden glas kan opnieuw worden verwerkt tot flessen, potjes of ander glazen verpakkingsmateriaal.

  • In de glasbakken kunt u verpakkingsglas zoals flessen en potjes weggooien. Deksels mag u op de pot of fles laten zitten.
  • Glasbakken staan verspreid door de hele gemeente.
  • Past het glas niet in de glasbak, zet dit er niet naast. U levert dit gratis in bij afvalbrengstation Ecopark De Limes.

Glas wel of niet in de glasbak?

Check de Afvalscheidingswijzer (MilieuCentraal).