Afval scheiden

Informatie over hoe u het beste uw afval kunt scheiden of hergebruiken.

 • Plastic-, metaal- en drinkpakken (pmd)

  Pmd staat voor plastic of metalen verpakkingen en drinkpakken. Deze zamelen we samen in.

 • Papier en karton

  Oud papier en karton wordt aan huis opgehaald of u brengt papier naar een van de papiercontainers in uw buurt.

 • Groente-, fruit-,tuinafval en etensresten (gfte)

  Gooi groente-, fruit- en tuinafval en etensresten gezamenlijk weg. Dit hoort in de gft-container.

 • Glas in de glasbak

  Glas gooit u in de glasbak. Het opnieuw gebruiken van glas voorkomt afval en vermindert het gebruik van grondstoffen.

 • Restafval

  Restafval is al het huishoudelijk afval dat u niet gescheiden kunt inleveren. Gooi het weg in de ondergrondse restafvalcontainer of in uw eigen restafvalcontainer. 

 • Bouw- en sloopafval

  Bouw- en sloopafval is alles wat u uit en rond uw huis of tuin sloopt. Lever dit in bij afvalbrengstation Ecopark de Limes.

 • Klein chemisch afval (kca)

  Huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Lever dit apart in bij het afvalbrengstation. U mag het niet bij uw andere afval weggooien.

 • Frituurvet en bakolie inzamelen

  Gebruikt (frituur)vet en bakolie levert u in bij verschillende inzamelpunten. Spoel dit niet door het riool.

 • Asbest verwijderen

  Gaat u asbest verwijderen? Meld dit bij het Omgevingsloket.

 • Textiel wegbrengen

  Gebruikt textiel, zoals (versleten) kleding, oude tafellakens en schoenen horen in de textielcontainer.

 • Elektronische apparaten

  Kapotte apparaten levert u in bij het afvalbrengstation of bij een elektronicawinkel.

 • IJzer en metalen inleveren

  Lever ijzer en andere metalen in bij afvalbrengstation Ecopark DeLimes. Of breng uw afgedankte metaal naar de oudijzerhandel. Mogelijk krijgt u hier nog geld voor.

 • Kringloopgoederen

  Breng uw spullen naar de kringloopwinkel voor een tweede leven.