Textiel wegbrengen

Al uw (kapotte) kleding, schoenen, knuffels en overig textiel dat u niet meer nodig heeft, kunt u gescheiden aanbieden.

  • De gemeente haalt geen textiel op
  • U doet uw textiel in textielcontainers van bijvoorbeeld Stichting Kringloop. De containers staan verspreid in de gemeente. Locaties vindt u op de website van Stichting Kringloop Alphen.
  • Liefdadigheidsinstellingen zamelen maximaal 5 keer per jaar textiel in. U ontvangt hiervoor een speciale plastic zak in de brievenbus.