Afvalcontainer aanvragen

Is uw afvalcontainer vermist, kapot of staat er geen container op uw (nieuwe) adres, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U kunt van iedere container gratis 1 extra container aanvragen. Voor restafval kunt u geen extra container aanvragen. 

De gemeente verstrekt per huishouden:

  • 1 container voor groente-, fruit- en tuinafval (140 liter)
  • 1 container voor papier en karton (140 liter).
    • In Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam zamelen diverse verenigingen huis-aan-huis het oud papier in. Inwoners kunnen hier (nog) geen papiercontainer aanvragen. 
  • 1 container voor plastic-, metaal- en drinkpakken (240 liter)
  • alléén in gebieden waar (nog) geen ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst: 1 container voor restafval (240 liter).

Heeft u een (nieuwbouw)huis waar nog geen container aanwezig is? Vraag de container(s) aan zodra u bij de gemeente ingeschreven staat als eigenaar of huurder van de woning.

Aanvraag

Telefonisch via 14 0172.

Gebruik persoonsgegevens

Nieuwe minicontainers hebben een chip. Wij registreren hiermee hoeveel minicontainers er op een adres aanwezig zijn. Wij registreren niet het moment van aanbieden of het gewicht per aanbieding. U leest hierover meer op de pagina Privacy en afval.