Privacyverklaring toegang Ecopark en gebruik minicontainers

Iedere verwerking van persoonsgegevens valt onder de Privacywetgeving.

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dit volgens de wet mag, behoorlijk en te controleren is.

Registratie persoonsgegevens voor toegang Ecopark

Voor het bezoek aan het Ecopark gebruiken wij een reservering- en betaalsysteem. Hierbij registreren en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • datum en tijd van reservering (en eventuele betaling)
 • achternaam
 • afvalpasnummer
 • registratie van het bezoek
 • adres(-ID)
 • bankrekeningnummer (als voor het bezoek betaald moet worden)

Wij mogen deze gegevens verzamelen omdat deze nodig zijn voor:

 • De reservering tijdslot, verificatie en autorisatie van de bezoeker bij het Ecopark.
 • Het tellen van het aantal bezoekers aan het Ecopark.
 • Het kunnen beantwoorden van vragen die bezoekers hebben over hun afspraak. 

U kunt dit nalezen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Registratie persoonsgegevens bij gebruik van minicontainers

Nieuwe minicontainers zijn in onze gemeente gechipt. Hiermee wordt per adres geregistreerd hoeveel minicontainers aanwezig zijn en van welk soort (rest, pmd, gft en papier). 

Hoe werkt het

Als een minicontainer voorzien is van een chip of via een andere methode is gekoppeld aan een specifiek adres, dan is de registratie daarvan een verwerking van persoonsgegevens.

Het beheer van de minicontainers, zoals het voorkomen van rondzwervende minicontainers, het kunnen bijhouden van het aantal en de soort minicontainers per adres is een gerechtvaardigd doel voor de registratie van de (chip)code van de minicontainer gekoppeld aan adressen en valt onder de publiekrechtelijke taak van de gemeente om afval (gescheiden) in te zamelen.

Het verzamelen van deze gegevens is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toegestaan met als doel het containerbestand te beheren (plaatsingen, vervangingen etcetera).

Wat wordt niet geregistreerd

 • momenten van aanbieding van de minicontainer
 • gewicht per aanbieding.

Deze gegevens zijn niet noodzakelijk voor het beheer van de minicontainers en mogen dus niet voor dit doel worden geregistreerd.

Bescherming van uw privacy

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voldoet bij de verwerking van persoonsgegevens aan de voorwaarden die de AVG en het gemeentelijk beleid stelt op het gebied van privacy en gegevensbescherming. 

Lees meer weten over registratie van persoonsgegevens.