Afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn betalen afvalstoffenheffing. Ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval.

  • Afvalstoffenheffing betaalt u via uw aanslag gemeentelijke belastingen.
  • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken

Wat betaalt u

  • Eénpersoonshuishouden € 233,16 per jaar
  • Meerpersoonshuishouden € 330,24 per jaar

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag dan kwijtschelding aan.

U gaat verhuizen
  • Verhuist u naar een andere woning binnen de gemeente? Er verandert niets aan uw huidige aanslag. Behalve als u bij iemand gaat wonen die al afvalstoffenheffing betaalt. U hoeft zelf verder niets te doen. 
  • Verhuist u naar een woning in een andere gemeente? U betaalt de afvalstoffenheffing tot het einde van de maand waarin u verhuist. U krijgt van ons een bericht van ontheffing. Heeft u teveel belasting aan ons betaald? Dan betalen wij deze aan u terug. U hoeft zelf verder niets te doen. 
  • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Alphen aan den Rijn? U betaalt de afvalstoffenheffing vanaf de eerstvolgende maand dat u op uw nieuwe adres woont.

Heeft u een vraag over afvalstoffenheffing? Stuur dan een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel met ons op werkdagen via 14 0172.