Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunt u in 2024 voor afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen. Voor andere gemeentebelastingen zoals rioolheffing (dit was alleen in 2023 mogelijk), hondenbelasting of onroerende-zaakbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Vraag de kwijtschelding zo snel mogelijk aan. U hoeft de afvalstoffenheffing dan misschien niet te betalen, of maar voor een deel. 

Voorwaarden

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U voldoet ieder geval aan deze voorwaarden:

 • De belastingaanslag staat op uw naam
 • U heeft geen overwaarde op een eigen woning
 • U bezit geen motorvoertuigen die meer waard zijn dan € 3.350. Behalve als u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • U bent geen zzp-er
 • U heeft geen eigen bedrijf
 • U vraagt de kwijtschelding op tijd aan. Dit doet u binnen 3 maanden na betaling van de belastingen. Daarna is kwijtschelding aanvragen niet meer mogelijk.

Bijzonderheden

Aanvraag

U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag ontvangt).

Kwijtschelding aanvragen » 

Wij kunnen u ook een formulier toesturen. Vraag deze aan per e-mail: belastingen@alphenaandenrijn.nl. Hulp nodig bij het invullen? Vraag dan hulp van iemand van de Papierwinkel

Welke informatie levert u bij ons aan
 • Loon- of uitkeringsoverzichten van u en uw partner (bij wisselend inkomen, van de laatste 3 maanden)
 • Volledige bankafschriften van de laatste 2 maanden van u en uw eventuele partner. Hier staat het eindsaldo op
 • Kopie kentekenbewijs en kilometerstand van uw voertuig

Eventueel:

 • Als u of uw partner studeert: bericht ontvangen studiefinanciering van Duo
 • Bankafschrift met daarop de hoogte van de ontvangen kinder- of partneralimentatie
 • Afschrift maandelijkse betalingen van belastingschulden
 • Verklaring vertrouwensarts of kopie invalidekaart als uw auto onmisbaar voor u is
 • Verklaring werkgever als uw auto onmisbaar is voor uw werk

Bent u een alleenstaande ouder en heeft u een kind(eren) onder de 5 jaar met kinderopvangkosten? 

 • Kopie beschikking kinderopvang
 • Urencontract kinderopvang (per bedrag per kind)
 • Kopie maandfactuur kinderopvangkosten
Wanneer heeft u recht op automatische kwijtschelding

Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen? Dan controleren wij uw gegevens automatisch. Dit doen wij voordat de aanslag wordt verzonden. 

Wij controleren gegevens bij:

 • De Belastingdienst
 • UWV
 • RDW
 • BRP (Basisregistratie Personen)

Heeft u recht op kwijtschelding, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. U krijgt deze dan automatisch. Heeft u geen recht meer op kwijtschelding, dan laten wij u dit weten. U mag ook de automatische kwijtschelding weigeren.

Uitleg over uw financiële ruimte (betalingscapaciteit)

De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. Als u niet genoeg financiële ruimte heeft, kunt u kwijtschelding aanvragen. Bij de berekening gaan wij uit van de gegevens en regels die gelden op het moment dat u kwijtschelding aanvraagt. De betalingscapaciteit wordt berekend over de periode van 12 maanden vanaf deze datum.

Voor het berekenen van uw betalingscapaciteit gebruiken wij de gegevens van uw inkomen en uitgaven. 

Voorbeelden inkomen

 • salaris en uitkering
 • heffingskorting(en)
 • alimentatie
 • studiefinanciering
 • kostgangers

Voorbeelden uitgaven 

 • kosten voor de huur
 • ziektekostenpremie
 • betaling van belastingschulden
 • betaalde alimentatie

De Rijksoverheid stelt het normbedrag vast. Dit normbedrag gebruiken wij bij de beoordeling uw aanvraag. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Wat verstaan wij onder vermogen

Uw vermogen zijn al uw bezittingen en die van uw eventuele partner. We kijken dan naar bijvoorbeeld: 

 • het bedrag op uw bankrekeningen
 • spaargeld 
 • overwaarde van de eigen woning 
 • de waarde van uw voertuig, denk aan de auto, maar ook een caravan 
 • cryptovaluta zoals Bitcoins
Wat als er meer dan 2 volwassen (ouder dan 27 jaar) bij u in huis wonen

Wij houden rekening met de kostendelersnorm. Staan er op uw adres 2 of meer personen van 27 jaar of ouder ingeschreven? Dan kan er sprake zijn van kostendeler(s). Het kan dan zijn dat uw kwijtscheldingsnorm omlaag gaat. Het maakt dan niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. 

Geen kostendelers zijn:

 • Inwonende kinderen en medebewoners van 27 jaar of ouder die studeren
 • Andere medebewoners van 27 jaar of ouder met een commercieel huurcontract
Als u student bent

Bent u een student, dan kijken we naar uw inkomen. Dit kan zijn:

 • studiefinanciering 
 • uw eventuele andere inkomsten zoals loon, uitkering of ouderlijke bijdrage.

We vragen u bij uw aanvraag om gegevens aan te leveren van uw studiefinanciering bij DUO.

Bezwaar maken

Krijgt u geen kwijtschelding en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. U leest in de brief die u van ons ontvangt hoe dit werkt.

Heeft u een vraag?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op 14 0172. Of stuur een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl.