Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig of geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen. U hoeft die dan misschien niet te betalen, of maar voor een deel.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Niet voor andere gemeentebelastingen zoals hondenbelasting en onroerende zakenbelasting.

Let op: U kunt dit jaar ook kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing. Dit geldt alleen voor de belastingaanslag 2023.

Voorwaarden

Niet iedereen kan kwijtschelding krijgen. Dit is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • De belastingaanslag staat op uw naam.
 • U heeft geen overwaarde op een eigen woning.
 • U bezit geen motorvoertuigen die meer waard zijn dan € 3.350. Behalve als u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • U bent geen zzp-er.
 • U heeft geen eigen bedrijf.
 • U vraagt de kwijtschelding op tijd aan. Dit doet u binnen 3 maanden na betaling van de belastingen. 

Bijzonderheden

Aanvraag

U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag ontvangt).

Kwijtschelding aanvragen » 

Lukt dit niet? Vraag dan een kwijtscheldingsformulier aan via belastingen@alphenaandenrijn.nl. U kunt ook hulp vragen

Wij hebben het volgende van u nodig: 

 • De loon- of uitkeringsoverzichten van u en uw partner (bij wisselend inkomen, van de laatste 3 maanden)
 • Volledige bankafschriften van de laatste 2 maanden van u en uw partner. Het eindsaldo staat erop
 • Kopie kentekenbewijs en kilometerstand van uw voertuig

En eventueel: 

 • Bericht ontvangen studiefinanciering van Duo. Als u of uw partner studeert
 • Afschrift bankrekening met daarop de hoogte van de ontvangen kinder- of partneralimentatie
 • Afschrift maandelijkse betalingen op belastingschulden
 • Verklaring vertrouwensarts of kopie invalidekaart als uw auto onmisbaar is
 • Verklaring werkgever als uw auto onmisbaar is voor uw werk

Bent u een alleenstaande ouder van een kind onder de 5 jaar oud met kinderopvangkosten? 

 • Kopie beschikking kinderopvang
 • urencontract kinderopvang (per bedrag per kind)
 • Kopie maandfactuur kinderopvangkosten

Bezwaar maken

Krijgt u geen kwijtschelding en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 10 dagen bezwaar indienen. U leest in de brief hoe dit werkt.

Betalingscapaciteit (uw financiële ruimte)

De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. Als u niet genoeg financiële ruimte heeft, kunt u kwijtschelding aanvragen. Bij de berekening van de betalingscapaciteit moeten wij uitgaan van de gegevens en regels die gelden op het moment dat u kwijtschelding aanvraagt. De betalingscapaciteit wordt berekend over de periode van 12 maanden vanaf deze datum.

Voor het berekenen van uw betalingscapaciteit gebruiken wij de gegevens van uw inkomen en uitgaven. 

Inkomen is bijvoorbeeld:

 • salaris en uitkering
 • heffingskorting(en)
 • alimentatie
 • studiefinanciering
 • kostgangers

Uitgaven zijn bijvoorbeeld: 

 • kosten voor de huur
 • ziektenkostenpremie
 • betaling van belastingschulden
 • betaalde alimentatie

De Rijksoverheid stelt het normbedrag vast. Dit normbedrag moeten wij gebruiken bij de beoordeling van uw recht op kwijtschelding. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Wat is vermogen

Vermogen bestaat uit al uw bezittingen en die van uw partner. We kijken dan naar bijvoorbeeld: 

 • het bedrag op uw bankrekeningen
 • spaargeld 
 • overwaarde van de eigen woning 
 • de waarde van uw voertuig, denk aan de auto, maar ook een caravan 
 • cryptovaluta zoals Bitcoins
Meer dan 2 volwassen (ouder dan 27 jaar) in één huis

Wij houden rekening met de kostendelersnorm. Staan er op uw adres 2 of meer personen van 27 jaar of ouder ingeschreven? Dan kan er sprake zijn van kostendeler(s). Het kan dan zijn dat uw kwijtscheldingsnorm omlaag gaat. Het maakt dan niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. 

Wanneer heeft u recht op automatische kwijtschelding

Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen? Dan controleren wij uw gegevens automatisch. Dit doen wij voordat de aanslag wordt verzonden. 

Heeft u recht op kwijtschelding, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. U krijgt deze dan automatisch. Heeft u geen recht meer op kwijtschelding, dan laten wij u dit weten. U mag ook de automatische kwijtschelding weigeren.

Studenten

Bent u een student? Dan kijken we naar uw inkomen. Dit kan zijn:

 • studiefinanciering 
 • uw eventuele andere inkomsten zoals loon, uitkering of ouderlijke bijdrage.

We vragen u bij uw aanvraag om gegevens aan te leveren van uw studiefinanciering bij DUO.

Heeft u een vraag?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op 14 0172. Of u stuurt een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl.