Belasting betalen

U heeft uw aanslag gemeentebelastingen ontvangen. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. Deze vindt u op de aanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen.

Automatische incasso

  • Bij een automatische incasso machtigt u de gemeente om het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan in termijnen
  • De afschrijvingen zijn in 6 tot maximaal 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december
  • U kunt in het digitaal gemeenteloket uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Er gelden voorwaarden voor betaling via een automatische incasso

Lees meer over hoe u automatische incasso kunt aanvragen.

Betalen via iDEAL

U kunt uw aanslag ook online betalen met iDEAL. U gebruikt hiervoor internetbankieren. U betaalt via het digitaal belastingloket.  U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)

Betalen via QR-code

Op uw belastingaanslag staat een QR-code. Als u deze scant met de camera op uw telefoon of met een QR-code scanner, dan wordt u doorgestuurd naar ons digitaal belastingloket. Hier logt u in met uw DigiD of e-Herkenning. Daarna kunt u uw aanslag betalen via iDEAL. Betalen via de QR-code is veilig.

Zelf overmaken

Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL 29 BNGH 0285 0341 38  ten name van Gemeente Alphen aan den Rijn. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld, dan moet u op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag hebben betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in 1 keer overmaken.

Betalingsregeling aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Deze vraagt u aan via het digitaal belastingloket. Log in met DigiD of e-Herkenning (van de persoon of bedrijf die de aanslag op naam heeft staan).

Wat als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

Betaalt u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn voor uw rekening. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neem dan contact op met ons op.

Lees meer over wat er gebeurt als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt.

Vragen over het betalen van uw gemeentelijke belastingen?

Stuur een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel ons op werkdagen via 14 0172.