Belasting betalen

U heeft uw aanslag gemeentebelastingen ontvangen. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. Deze vindt u op de aanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen.

Automatische incasso

Bij een automatische incasso machtigt u de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan in termijnen. De afschrijvingen zijn in 6 tot 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december. U kunt in het digitaal gemeenteloket uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten. Er gelden voorwaarden voor betaling via een automatische incasso. 

Lees meer over hoe u automatische incasso kunt aanvragen » 

Betalen via iDEAL

U kunt uw aanslag ook online betalen met iDEAL. U gebruikt hiervoor internetbankieren. U betaalt via het digitaal gemeenteloket.  U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)

Betalen via QR-code

Op uw belastingaanslag staat een QR-code. Als u deze scant met de camera op uw telefoon of met een QR-code scanner, dan wordt u doorgestuurd naar ons digitaal gemeenteloket. Hier logt u in met uw DigiD. Daarna kunt u uw aanslag betalen via iDEAL. Betalen via de QR-code is veilig.

Zelf overmaken

Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL 29 BNGH 0285 0341 38  ten name van: Belastingen Alphen aan den Rijn. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld, dan moet u op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag hebben betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken.

Betalingsregeling aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Deze vraagt u aan via het digitaal gemeenteloket. Log in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan).

Wat als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

Betaalt u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn voor uw rekening. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neem dan contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0172.

Lees meer over wat er gebeurt als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt.

Vragen over het betalen van uw gemeentelijke belastingen?

Stuur een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen naar 14 0172.