Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

U voorkomt extra kosten al u uw aanslag gemeentebelastingen op tijd betaalt. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente.

Aanmaning ontvangt u via de gemeente

  • Betaalt u belastingbedrag niet op tijd, dan sturen wij een aanmaning
  • In de aanmaningsbrief leest u welk bedrag u nog moet betalen en voor welke datum deze u alsnog kunt betalen
  • In de brief staat of u aanmaningskosten betaalt. U betaalt geen aanmaningskosten als u het bedrag binnen 14 dagen betaalt. U betaalt dit ook niet u het bedrag helemaal betaalt binnen de termijn die in de brief staat

Heeft u vragen over uw aanmaning? Bel ons dan op werkdagen via 14 0172.

Dwangbevel ontvangt u via de deurwaarder

  • Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel.
  • Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente.
  • Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen.

Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088 - 209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen