Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

U voorkomt extra kosten al u uw aanslag gemeentebelastingen op tijd betaalt. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente.

Aanmaning ontvangt u via de gemeente

 • Als u het belastingbedrag niet op tijd betaalt, sturen wij u een aanmaning.
 • In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum deze u alsnog kunt betalen.
 • Ook staat erin of u aanmaningskosten betaalt. 
 • U betaalt geen aanmaningskosten als:
  • u het belastingbedrag binnen 14 dagen na de datum op de aanmaning betaalt. 
  • u het bedrag helemaal betaalt binnen de termijn die in de brief staat. 

Heeft u vragen over uw aanmaning? Neemt u dan contact op met het team Belastingen, via telefoonnummer 14 0172.

Dwangbevel ontvangt u via de deurwaarder

 • Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel.
 • Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente.
 • Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen.

Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088 - 209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen