Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelastingen (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt.

Tarieven

De OZB kent 3 tarieven. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2023 geldt:

  • Eigenaar woning 0,0777% van de WOZ-waarde.
  • Eigenaar bedrijf 0,2221% van de WOZ-waarde.
  • Gebruiker bedrijf 0,1898% van de WOZ-waarde.
  • Is uw woning of bedrijf nog in aanbouw, dan wordt de WOZ-waarde bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt hierover dus ook OZB.
  • Voor sommige onroerende zaken of onderdelen betaalt u geen belasting omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen.

OZB bekijken »

U logt in met de DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kun u bezwaar maken.

Verordening onroerend zaakbelasting (Overheid.nl).